Atmosféra táborov v roku 2023

Atmosféra táborov v roku 2023

Aj v tomto roku 2023 sme opäť organizovali letné tábory na chate Borda v oblasti Košický Klečenov.

Uskutočnili sa dva turnusy. Prvý dorastenecký turnus určený pre dorastencov vo veku 12 až 18 rokov sa uskutočnil v polovici letných prázdnin – 23.-29. júla. Zúčastnilo sa ho 51 detí. 28 dievčat a 23 chlapcov. Druhý detský turnus v dňoch 30. júla – 4. augusta, bol určený pre deti mladšieho školského veku – od 6 do 11 rokov. Zúčastnilo sa ho 52 detí – z toho 25 dievčat a 27 chlapcov.

Zároveň sme mali počas oboch týždňov pomoc vedúcich – mladých ľudí, ktorí svoj voľný čas v lete využili službou a dobrovoľne pomáhali a pracovali.
46 ľudí sa rozhodlo uprednostniť svoje letné voľno pred brigádami, či inými aktivitami a stráviť niekoľko dní pomocou. No pre týchto mladých to nebola nejaká jednorázovka.

Nezaháľame ani počas školského roka. Pravidelne a aktívne sa stretávame na školeniach pre vedúcich, kde vymýšľame, chystáme a organizujeme tábory pre nadchádzajúce leto, či zaškoľujeme a zdokonaľujeme vedúcich a pomocných vedúcich, ktorí to robia vo svojom voľnom čase a dobrovoľne.

Našou snahou je priblížiť deťom akéhokoľvek veku a pôvodu, ktoré k nám prichádzajú, biblické príbehy a ich aplikáciu do všedného každodenného života. Spolu tieto témy rozoberáme, spievame tematické piesne a hráme hry. Predovšetkým dbáme na to, aby mali deti a mladí priestor aj na rozhovory so staršími vedúcimi o čomkoľvek, čo ich teší alebo trápi a nielen na zábavu.

Tento rok sa niesol v duchu kameňov. Názov táborov znel ,,Len kameň“. Referoval na témy a hry z rôznych biblických príbehov týkajúcich sa nejakej formy kameňa. Pri vstupe do Jeruzalema sú to kričiace kamene, pri vyháňaní peňazomencov zbúrané kamene, ďalej letiace kamene a nakoniec uholný kameň – stavanie na Pánovi Ježišovi.

Obrázok, na ktorom je osoba, ošatenie, stena, vnútri

Automaticky generovaný popis

Obidva tieto týždne boli plné hravých, športových aktivít. Deti a dorastenci si užili veľa hier zahŕňajúcich behanie, chytanie, stavanie, premýšľanie či koordináciu. Samozrejme by to nebol autentický tábor bez vodných hier! Podarilo sa nám ich zorganizovať aj napriek nie úplne priaznivému počasiu. Taktiež by sme nemohli vynechať túru. 

Obrázok, na ktorom je exteriér, osoba, ošatenie, ľudia

Automaticky generovaný popis

Navyše, na dorasteneckom turnuse organizujeme workshopy – je to čas, ktorí dorastenci trávia v skupinkách podľa záujmu a venujú sa vopred pripraveným aktivitám. Tento rok mali na výber rôznorodé možnosti – kulinársky workshop, sparťanský, kutilský, workshop spoločenských hier a výtvarnícky-tvorivý.

Tábory sú financované účastníkmi táborov, ale aj vďaka príspevku darcov. Pomocou je tiež finančná podpora zo všeobecného fondu našej cirkvi. Príspevok holandskej nadácie Foundation HOE (Hoolp Oost-Europa) pomáha na naše tábory priviesť aj deti, ktoré si to nemôžu dovoliť. 6 detí zo sociálne slabších prostredí mali vďaka tomuto príspevku tábor plne hradený.

Vďaka patrí všetkým, ktorí prikladajú ruku k dielu rôznym spôsobom a snažia sa spolu s nami budovať rozvojový priestor pre deti a mladých ľudí.

A prečo práve tábory na Borde? Je to miesto, kde sa snažíme vytvoriť bezpečné útočisko pre mladých ľudí, kde môžu nielen tráviť voľný čas, diskutovať, slúžiť, rozvíjať svoje talenty, spoznávať sebe podobných, ale aj zažívať duchovný rozvoj a dozvedať sa o Pánu Bohu, Biblii a viere hravou formou. 

Obrázok, na ktorom je exteriér, strom, osoba, ošatenie

Automaticky generovaný popis

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *