O nás


Darujte nám 2% z dane

Aj tento rok nám môžete pomôcť tým, že nám darujete 2% z dane. Tlačivo si stiahnete cez tlačidlo nižšie. Ďakujeme za vašu pomoc.Tábory sú biblické, čo znamená, že program a námety hier sa inšpirujú príbehmi z Biblie.

Čím sú biblické tábory iné?

Rôznymi zaujímavými aktivitami (hrami, piesňami, lekciami, tvorivými aj pohybovými aktivitami), ktoré sa snažia priblížiť deťom biblické pravdy. Tak, aby ich mohli viesť a aplikovať vo svojich životoch.

Aktivity s deťmi vyžadujú veľké úsilienasadenie a ochotu mnohých dobrovoľníkov, ktorí svoj čas, námahu a lásku venujú deťom. Nemenej dôležití ako samotné deti sú práve vedúci, s ktorými pracujeme priebežne počas školského roka.

Spoločne chystáme program a plánujeme jednotlivé aktivity, snažíme sa im vytvárať priestor na rast, podporovať ich nadanie a učiť ich vzájomnej spolupatričnosti s inými (deťmi ale aj spoluvedúcimi).

Sme vďační všetkým, ktorí nám v týchto projektoch roky pomáhajú akýmkoľvek spôsobom.

Financovanie táborových aktivít je zabezpečované účastníkmi táborov, ale tiež príspevkami pravidelných darcov a finančnou podporou holandskej nadácie Foundation HOE (Hoolp Oost-Europa).

Tábory chystáme pod neziskovou organizáciou Carmel centrum n.o.

Carmel centrum n.o.

Nezisková organizácia Carmel centrum n.o. je misijnou organizáciou založenou pod reformovaným cirkevným zborom v Sečovciach. Podporujeme a organizujeme misijné a diakonické aktivity pre rôzne vekové skupiny ľudí, od najmenších až po seniorov. Poskytujeme sociálnu a duchovnú podporu cez rôzne pravidelné či nepravidelné stretnutia, ale aj cez priamou pomoc núdznym občanom. Vytvárame otvorený priestor komunitného centra s kaviarňou v Sečovciach.