Ako nám bolo na táboroch v roku 2022

Ako nám bolo na táboroch v roku 2022

V roku 2022 sme opäť organizovali detské letné tábory na chate Borda v oblasti Košický Klečenov. Uskutočnili sa dva turnusy – prvý, určený pre dorastencov a druhý – pre mladší školský vek.  No tento rok sme mali počas dorasteneckého tábora prevahu detí hraničného mladšieho veku.

Tieto tábory vynikajú (okrem iného) prívlastkom biblické. Našou snahou je priblížiť deťom akéhokoľvek veku a pôvodu, ktoré k nám prichádzajú, biblické príbehy a ich aplikáciu do všedného každodenného života. Spolu tieto témy rozoberáme, spievame tematické piesne, hráme hry. Predovšetkým dbáme na to, aby mali deti priestor aj na rozhovory so staršími o čomkoľvek, čo ich teší alebo trápi a nielen na zábavu.

Tábory sú financované účastníkmi táborov, ale aj vďaka príspevku darcov a finančnou podporou holandskej nadácie Foundation HOE (Hoolp Oost-Europa). Keďže chceme, aby k nám v lete mohli prichádzať aj deti, ktoré si to nemôžu dovoliť, práve táto nadácia nám darovala 500 eur, vďaka ktorým sme mohli prijať 5 detí zo sociálne slabších prostredí a tábor mali plne hradený.

Nezaháľame ani počas školského roka. Pravidelne sa stretávame na školeniach pre vedúcich, kde vymýšľame, chystáme a organizujeme tábory pre nadchádzajúce leto, či zaškoľujeme vedúcich a pomocných vedúcich, ktorí to robia vo svojom voľnom čase a dobrovoľne. Aj takýmto spôsobom sa snažíme pritiahnuť mladých ľudí ochotných pomôcť, keďže príprava týchto táborov si vyžaduje nemalé úsilie. Vďaka patrí všetkým, ktorí prikladajú ruku k dielu rôznym spôsobom a snažia sa spolu s nami budovať bezpečný a rozvojový priestor pre deti a mladých ľudí.