Ako projekt funguje?

Projekt Otvorená ruka vychádza z nášho presvedčenia, že príbehy rodín a detí v núdzi či nedostatku sú aj našimi príbehmi.

Chce byť výzvou pre všetkých, ktorí prijímajú svoj prebytok s vďačnosťou a otvorenou rukou ho ponúkajú ďalej. Naším cieľom je dávať, tam kde treba a kde to skutočne pomôže.

Nie je to vôbec jednoduché a stále sa učíme ako byť v našej pomoci čo najadresnejší. Verím, že sa nám v blízkej budúcnosti podarí rozšíriť projekt Otvorenej ruky a osloviť ochotných darcov aj o mnohých z Vás.


Ako nás môžete podporiť?

Podporíte nás tak, že nám zašlete finančný príspevok na náš účet.

Vítame skôr pravidelné príspevky, hoci menšej sumy. Tieto môžeme každý mesiac prerozdeliť medzi potrebné rodiny.

Potešíme sa však aj jednorazovým príspevkom, vďaka ktorým môžeme pri rôznych príležitostiach darovať našim rodinám poukážky na nákup potravín, obuvi alebo školských pomôcok.

Ako konkrétne ste pomohli?

Rodiny, ktoré podporujeme aj osobne poznáme. Vaša pomoc je preto adresná.

Aktuálne pomáhame 6 rodinám, kde je spolu 21 členov z toho 15 detí (aj ZŤP).

Do dnešného dňa sa podarilo skrz tento projekt pomôcť rodinám
v celkovej sume 12 000 € – je to krásna suma, za čo sme veľmi vďační.

Mesačné príspevky na rodinu sú cca 20 – 50 €.

Raz ročne sa vďaka príspevkom z HOE alebo výnimočným darom či aktivitám skrz kaviareň, podarí vyzbierať sumu, vďaka ktorej im môžeme darovať poukážky na nákup topánok alebo školských pomôcok.