Ako nás podporiť

Najviac nám pomôžete pravidelnými finančnými príspevkami v rámci vašich možností. Tieto prostriedky rozdelíme medzi rodiny prihlásené do nášho programu pravidelnými mesačnými podporami.

Finančný príspevok

Ľubovoľnú sumu nám môžete zaslať jednorazovo, alebo sa rozhodnúť pre pravidelné mesačné platby priamo na náš účet.

č.u.: SK86 7500 0000 0040 2218 8858

Použite prosím variabilný symbol 100

V prípade, že sa chcete stať pravidelným darcom, vyplňte prosíme tento dotazník, ktorý nám aj vám pomôže.


Darujte nám 2% z dane

Aj tento rok nás môžete podporiť aj 2% z dane. Každá pomoc sa nám zíde.