Kontakt

Carmel centrum n.o.
Námestie sv. Cyrila a Metoda 51,
078 01 Sečovce
IČO: 45747857
DIČ: 2120126822
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK86 7500 0000 0040 2218 8858


Koordinátor projektu: Ing. Martin Virik
kontakt:

Riaditeľka: Ing. Mária Hredzáková, štatutárny zástupca
Kontakt: 0915 363 691

Web: http://carmel.sk
Email: kontakt@carmel.sk