Carmel centrum n.o.
Námestie sv. Cyrila a Metoda 51,
078 01 Sečovce
IČO: 45747857
DIČ: 2120126822
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK86 7500 0000 0040 2218 8858

Prevádzková vedúca: Silvia Mokrišová
Kontakt: +421 908 224 276

Web: http://carmel.sk
Email: kontakt@carmel.sk
Facebook: https://www.facebook.com/CarmelNo
Instagram: https://www.instagram.com/carmelkaviaren/

Carmel Café – prevádzka vedená na základe živn. oprávnenia č. OU-TV-OZP-2015/009969-2

.