GIVING TUESDAY v Carmel Centre

Carmel centrum sa zapája do #GivingTuesday už po tretí krát.

Náš pilotný pokus nás priviedol k mladej herečke pôsobiacej v košickom bábkovom divadle, ktorá nám prišla zadarmo odohrať bábkové predstavenie pre deti.

V minulom roku sme vymysleli dražbu výrobkov od známych aj menej známych handmade výrobcov z nášho okolia.  Dražbou sme chceli verejnosti jednak predstaviť šikovných ľudí a tiež ziskom z predaja dražených vecí podporiť našu prácu s mladými animátormi, ktorí pomáhajú ako dobrovoľníci na našich letných biblických táboroch.

V tomto našom treťom roku sa zapájame do iniciatívy s cieľom vyzbierať cez predaj darčekových balíčkov potravín peniaze pre náš ďalší dlhoročný projekt Otvorená ruka, kde podporujeme rodiny v ťažkej sociálnej situácii.

Vyzbierané peniaze sa odovzdajú vybraným rodinám z projektu vo forme poukážok na nákup topánok.

Carmel centrum

Nezisková organizácia Carmel centrum bola zriadená Reformovaným cirkevným zborom v Sečovciach v roku 2015.

Pokúšame sa napĺňať víziu, ktorú sme si určili pred rokmi:

– organizujeme a podporujeme misijné a diakonické aktivity pre rôzne vekové skupiny ľudí;

– snažíme sa vytvárať slobodný a otvorený priestor komunitného centra s kaviarňou v našom meste;

– chceme v ľuďoch prebudiť zodpovedný a ohľaduplný prístup k ostatným ľuďom, k nášmu prostrediu, k prírode a prekonávať všeobecnú ľahostajnosť zmysluplnými aktivitami.