Carmel centrum n.o.
Námestie sv. Cyrila a Metoda 51,
078 01 Sečovce
IČO: 45747857
DIČ: 2120126822
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK86 7500 0000 0040 2218 8858

Riaditeľka: Zuzana Némethová, štatutárny zástupca
Kontakt: 0907 56 39 82

Web: http://carmel.sk
Email: kontakt@carmel.sk
Facebook: https://www.facebook.com/CarmelNo
Instagram: https://www.instagram.com/carmelkaviaren/

0907 56 39 82

kontakt@carmel.sk